top of page
kenes1.png

הכנס השנתי הראשון
לזכרה של דורית פלדמן

8 אוקטובר 2021 במוזיאון תל אביב

ביום 8 לאוקטובר 2021 לציון שנה ללכתה התקיים במוזיאון תל אביב הכנס הראשון לזכרה  של דורית האמנית.


בכנס הראשון הוחלט התמקד ב"דורית האמנית". שכן מורשתה האמנותית, המקצועית והחברתית של דורית פלדמן הוא הנכס המרכזי שהשאירה אחריה. אורחי הכנס גדשו את אולם ההרצאות בבניין החדש- הייתה אווירה חגיגית ובאורחי הכנס באו יחדיו בני המשפחה, חברים, קולגות, חוקרים, אספנים ונהנו מיום עיון עם תוכן אקלקטי שהציג ממדים שונים של יצירתה, הווייתה ואישיותה של דורית פלדמן.

כך כתבה על הכנס דבי לוזיה

kanes 2.png

דורית פלדמן היתה בודאי חשה גאווה גדולה באירוע שנערך לזכרה במוזיאון תל–אביב. גם בגלל הקהל שגדש את האולם וגם בגלל החוקרים המוערכים עליה שהרצו על עבודתה: פרופסור משה צוקרמן, ד״ר נאוה סביליה שדה ופרופסור יעל גילעת. בנוסף, הרצה אמנון דור, אספן מפות עתיקות, שאיתו קיימה דורית קשר רציף בהיותו ספק של דימויים קרטוגרפיים, ששימשו אותה בעבודותיה.

Businesswoman with Mask

ברכות ודבר הקרן - ד״ר יעל (ילי) נתיב

10:15 השקת פרס שנתי על שם דורית פלדמן למאמר מחקרי מצטיין לשנת 2022, העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר

פרופ׳ משה צוקרמן

פרופ׳ משה צוקרמן - 1

פרופ׳ משה צוקרמן - 2

פרופ׳ משה צוקרמן - 3

פרופ׳ יעל גילעת

פרופ׳ יעל גילעת - 1

פרופ׳ יעל גילעת - 2

פרופ׳ יעל גילעת - 3

אמנון דור

אמנון דור - 1

אמנון דור - 2

אמנון דור - 3

ד"ר נאווה סיביליה שדה

ד״ר נאוה סביליה-שדה 1

ד״ר נאוה סביליה-שדה 2

דברי סיכום - דפנה נאור

bottom of page