top of page
עשה את אינו ישנו |Made Nonexistence into Existence

ספר אובייקט | 2003-2016 | אוסף מוזיאון "אנו" החדש , אוניברסיטת תל-אביב | dfaramID: f3uhfn934fh593hb

Made   Nonexistence  into  Existence-5.jpg

"עשה את אינו ישנו וחצב עמודים גדולים מאוויר" (ספר יצירה, ב': ו'). משיכת פוטנציאל אנרגטי רוחני מספירות אינסוף לממשות נוכחת, לשיטתו של ספר 'יצירה', התרחשה כבניית עמודים מאוויר בחקיקת האותיות ובביטוי שמותיהן בקול. הספירה העליונה, כתר, ממשותה אוויר והיא מיוצגת על-ידי האות 'א'. התוהו נחקק ונחצב ממים. המים המיוחסים לספירת החוכמה והאות 'מ' מהווים את בסיס הבריאה כולה. היש נמשך מעולמות אלו מתגלם לממשות.

לקריאה של הטקסט המלא העבודה

כאן ייכללו 1. מגמות בולטות מסריקה טקסטואלית וסריקה ויזואלית (אובייקטיבי)  2. גרף של ניתוחי מגמות 

70 ס"מ \ 40 ס"מ \ 10 ס"מ | טכניקה מעורבת | רשימת מקורות

דורית פלדמן-עשה את אינו ישנו 3.jpg

עמוד 3

עמוד 2

Made   Nonexistence  into  Existence-2.jpg

הדף המתאר את אמת המים המוארת אור נגוהות, מתייחס למהות האָמה כאֵמת. כמובילה מים – יסוד ספירת החוכמה וסוד המציאות כולה.

הדף המתאר את אמת המים המוארת אור נגוהות, מתייחס למהות האָמה כאֵמת. כמובילה מים – יסוד ספירת החוכמה וסוד המציאות כולה. עמודי האוויר, שמונה עשר במספר, כגימטריית המילה אמת – 9, הופכים לעמודי זהב טקטיליים, כאותו יסוד חמישי מושבח ומשביח. בסגירת מעגל בדפיו האחרונים של הספר-אובייקט מתהווה הממד החמישי הנכסף, הוא ממד התודעה. (כנוסף לארבעת הממדים, כולל הזמן, המודדים את המציאות). תיאורו כמחומש העוטף את הלב האנושי על הסתעפויותיו. "העץ" הוורידי, עורקי, אנושי כעץ הספירות הראשוני, אינו אלא תיאור אותן ל"ב (32) נתיבות. תבונת הלב כמוה כבריאה הראשונית, שהרי בגימטרייה גם האל בשמו ה' וגם 'לב' מסתכמים בחמש (5). "עשה את אינו ישנו" חל כאן על התגלות הממד החמישי במציאותנו, בתוך לבנו.

דורית פלדמן-עשה את אינו ישנו 4.jpg

עמוד 4

לב

התמצית, האתר, המקור והמבוע לארבעה

יסוד חמישי - אבן פילוסופים האלכימית

תגיות:
 

מים
 

אדמה

אוויר ואש

"עשה את אינו ישנו" חל כאן על התגלות הממד החמישי במציאותנו, בתוך לבנו.

bottom of page