top of page

כנף אל כנף
דפנה נאור, מרץ 2021

WhatsApp Image 2021-01-24 at 19.44.44.jp

דורית פלדמן, אשת הגות שביטאה עצמה
באופן ויזואלי, בציור, בצילום ובפיסול

 

ב- 2008 התבקשתי ע'י מנהל התכנון בעיריית ירושלים, להציע עבודת פיסול עבור כיכר במערב העיר, שכבר החלו עבורה עבודות התכנון. פניתי אל דורית פלדמן. תוך מספר שבועות הציגה דורית בפני הועדה המזמינה שרטוטים, הדמיה ומודל. ההצעה התקבלה.
ניבאה ולא ידעה, כי עשרות הפסלים שהעמידה ברחבי הארץ, בכיכרות, במרחבים ציבוריים, במוסדות, בבתי ספר הינם עדות חיה ונמשכת לפועלה, מצבת עד. כך גם הפסל המרשים הזה.

כיום, בקצה רח' על כנפי נשרים, בואך לשכונת הר נוף, המרוחקת קמעה ממרכז העיר, כיכר, במרכזה פסלה של דורית פלדמן 'על כנפי נשרים'.

'כנף אל כנף', דורית פלדמן ירושלים, 2008 
ברזל בחיתוך לייזר, פרופילי אלומיניום צורתיים מצופים בצבע מטאלי.
3x5x5 מ'

וכך תיארה אותו דורית : 'מסת ברזל צומחת מן הקרקע ומשרטטת במרחב תנועה גלית המהדהדת כמשק כנפיים עצומות הנוסקות מעלה. מדרג המעלות, הבנוי מפרופילי אלומיניום צורתיים, מותמר בהדרגה מצבעי אדמה המזדככים לגוני נחושת וזהב.' המתקרב אל הכיכר, נמשך להקיפה פעם אחת, ואולי אף יותר, שכן כך, ורק כך הולך ונגלה מופע פיסולי מרהיב ומשתנה בין חלקיו, היוצר כעין תנועת כנפיים זוהרת של האטה ושל תנופה.  
דורית הציעה לראות בזוג הכנפיים כנפי נשר. זו הייתה ההשראה הראשונה לשרטוטי ההכנה. וכדרכה, מצאה בספרי האגדה, כי על פי המסורת, שלמה המלך, החכם באדם, התחבר אל מקורות החוכמה והסוד באמצעות פענוח שפת הנשרים. היא גם ידעה שדימוי הנשר מייצג בתרבויות רבות את עוצמת השמים והחופש, מהווה סמל להתחדשות ולשיפור רוחני, לחכמה ולמקוריות בפתרון בעיות ולראייה חדה למרחוק.
האסוציאציות רדפו אלה את אלה, וכך עלתה גם האפשרות, כי הכנפיים דווקא מרמזות על כנפי הכרובים. הכרובים המכונפים, המצופים זהב, שעמדו בדביר במקדש שלמה, כנפיים פרושות, 'נוגעות כנף אל כנף (מלכים א' ו' ). אלה אשר  התגלגלו בחזונו של יחזקאל, עם חורבן בית ראשון, למרכבת חיות קודש מכונפות וזוהרות 'כעין נחושת קלל'. שם הכנפיים 'חוברות אישה אל אחותה' (יחזקאל א') . 

בתנועת הכנפיים הציעה דורית להתקשר גם אל עוף החול – הפניקס, הקם ומתחדש במחזורים נצחיים, ויוצר מעין שער מלאכים. סמל ההתחדשות המיוחס לנשר בא לידי ביטוי בפרישת הכנפיים, עצומות המימד, אל ארבע רוחות השמים.

d496f7_1b45f11bb82140c99a80eaa4dcbab6d9~

הפסל הקונקרטי העצמתי,
 

מקיים שיח רצוף עם המקום, עם הסביבה, עם הנוף, ועם המתבונן. באופן מודע ומושכל ביקשה דורית להעמיק את החוויה האסתטית גם ע'י מטאפורות המעוגנות בעולם האגדה והסוד שאליו נמשכה, רותקה, והעמיקה בו לאורך השנים. 

הפסל המונומנטלי הזה, במלוא קומתו, במלוא האנרגיה האצורה בו, במלוא האיזון שבו, ניזון מסיפורי המדרש ואולי גם מבטא את המתח שבין קודש לחול, אבל עיקרו הוא השיח שהוא מקיים עם אמנות עכשווית בנושאים של צורה, קו, חומר, יחס בין אובייקט למרחב, יצירה כחלק בלתי נפרד מסביבתה. דיאלוג זה הינו הצהרה על מקומו של הפסל הנפלא הזה בעולם האמנות בארץ וגם בעולם.

דפנה נאור הינה אוצרת ומפיקת אירועים בתחום האמנות העכשווית | ינואר 2021

bottom of page